Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Na https://bit.ly/3jZIFUL uzyskasz więcej szczegółów o proforma co to znaczy.

Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale również i większość osób dokonujących zakupów w sieci, mieli przynajmniej raz styczność z fakturą proforma. Nie każdy jednak wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, zatem często spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Warto natomiast zachować ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, będący rodzajem zapowiedzi konkretnej oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie została sfinalizowana, zatem warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w dalszym ciągu być zmodyfikowane.

Faktura proforma powinna być zauważalnie oznakować

Faktura proforma wygląda i zawiera te same dane co faktura VAT, czyli:

  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • określenie terminu realizacji usługi czy też doręczenia towaru.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, żeby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Należy także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, kiedy odbiorca przeleje już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.