Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

W tym miejscu znajdziesz więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wielokrotnie upominać się od kontrahenta przelewu należności za sprzedane produkty czy też wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet znakomicie prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na wskazany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, lecz powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe opisanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego śledzenia otrzymywanych należności

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Na ogół powodem tego jest kwestia regularnego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkuset dokumentach nadzór należności przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]