Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Na flobo.io odnajdziesz więcej szczegółów o nocie księgowej 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury windykacyjnej czy wystawiać od razu?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, że taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy budowanych nierzadko przez lata dobrych układów partnerskich. W końcu opóźnienie we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią chwilowych kłopotów finansowych czy prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]