Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Może być wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, ale i przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – systematyczne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez windykację długu. Choć termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika rozmaite działania zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. O ile ta metoda windykacji okaże się nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wysyła podobną ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona we wskazanym terminie wyraźnie rośnie. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – dodaj swoje scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może przygotować swoje harmonogramy działań wszczynanych względem nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, gdy wymienione wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje również zauważalną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]