Ściąganie filtra Google – jak zacząć?

Spostrzegłeś gwałtowny spadek pozycji Twojej strony? Czy strona przestała też pokazywać się w wyszukiwarce po wpisaniu konkretnych i wypozycjonowanych wcześniej wyrażeń? Pomimo zabiegów, strona nie poprawia swojej pozycji w Google? Jeżeli zaobserwujemy powyższe symptomy, oznaczać to będzie obciążenie strony filtrem Google.

Jak działa filtr Google

Zanim zaczniemy działać należy wytłumaczyć czym właściwie są filtry Google. Blokada nakładana jest na skutek błędnego pozycjonowania – głównie z powodu pozyskiwania linków ze złych źródeł. W tym przypadku stosowany jest filtr ręczny, a ściągniecie takiego filtra trwa od 1 do kilkunastu tygodni. Jeżeli jednak blokada spowodowana została np. błędną budową strony, to mamy do czynienia z filtrem algorytmicznym i tym razem usuwanie filtra Google może trwać od kilku miesięcy do nawet roku.

Jak usunąć filtr ze strony?

Pierwszym krokiem do ściągnięcia filtra Google jest sporządzenie listy linków prowadzących do naszej strony (najlepiej zrobić to przy pomocy Google Webmaster Tools), a następnie weryfikacja, które z nich są dla naszej strony toksyczne – proces ten usprawnią nam dedykowane narzędzia takie jak Link Detox. Po „odłowieniu” linków, które chcemy usunąć z Google, należy wrzucić do Google Webmaster Tools plik disavov z wykazem niechcianych linków. Do wykonania wszystkich powyższych działań potrzeba sporej wiedzy i dokładności, albowiem wykasowanie dobrych linków spowoduje, iż nasza strona nie odzyska dawnej pozycji.

Kiedy należy usuwać linki z Google?

Ściągnięcie filtru blokującego stronę powinno stać się sprawą priorytetową. Podczas okresu trwania blokady domena jest w stanie utracić ogromną ilość wejść, co może narazić firmę na spore straty finansowe, dlatego też nie powinno się czekać z uzyskaniem rady u profesjonalisty. Właśnie z tego powodu powinniśmy jak najprędzej przekazać problem w odpowiednie ręce.