Schody wewnętrzne – jakie warunki techniczne muszą spełniać

Potrzebujesz nowoczesnych schodów drewnianych? Wejdź na https://www.oknostol.com.pl/schody/.

Schody wewnątrz mieszkaniu muszą być nie tylko wytrzymałe i wspaniale prezentujące się, lecz także powinny być nade wszystko wygodne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W trakcie projektowania domu czy mieszkania dwupoziomowego trzeba tym samym uwzględnić obowiązujące przepisy wskazujące jakie parametry techniczne muszą koniecznie spełniać takie schody.

Gdzie są wyszczególnione aktualne wytyczne dotyczące schodów wewnętrznych?

Bez znaczenia, czy według projektu chcemy zbudować schody wewnętrzne ze szkła, z drewna bądź z betonu, ich struktura powinna spełniać przytoczone w przepisach budowlanych warunkami. Instrukcje przedstawiające to, jak powinny wyglądać prawidłowo sporządzone schody wewnętrzne, zostały przytoczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym rozporządzeniu dostępne są dane o maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu, jego minimalnej szerokości oraz wielkości stopni i spoczników.

Rekomendowana szerokość i wysokość schodów – parametry

Jeżeli planujemy mieć w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary powinny umożliwiać komfortowe korzystanie z nich przez każdego z domowników – również przez osoby starsze, osoby mające trudności z mobilnością i dzieci. Według przepisów przytoczonego wcześniej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Polecamy jednakże uwzględnić to, iż najbardziej optymalne są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależna jest od ich wysokości i wylicza się ją według przytoczonego w dokumencie wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu również jest wyznaczona w tym akcie prawnym – to nie mniej niż 80 cm, lecz uważa się, że wygodniejsze w eksploatacji są schody szerokie na minimum 1 metr. Szerokość spocznika, czyli podestu między biegami, powinna natomiast mieć minimum 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich ilość możliwa do zaprojektowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednakże między innymi budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz mieszkań dwupoziomowych.

Warunki techniczne dla schodów wachlarzowych, spiralnych i zabiegowych

Prawo określa również parametry schodów wachlarzowych, a więc takich, w których bieg układa się w łuk, a szczeble są w kształcie trapezów. Schody tego typu są wyjątkowo efektowne, a jeśli będą dobrze rozplanowane, to także są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni winna wynosić minimum 25 cm – to zapewni bezpieczne ich pokonywanie.

Akty prawne określają również parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone (spiralne) i zabiegowe. Dla uściślenia – schody kręcone są konstruowane na planie koła. Z kolei schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, ale nie mają one spocznika. Jakie wymiary muszą mieć bezpieczne schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni powinna mieć minimum 0,25 m i powinno się ją zapewnić w odległości maksymalnie 40 cm od poręczy zewnętrznej balustrady. Analogiczne parametry trzeba zagwarantować schodom kręconym, ale w tym wypadku dystans odmierza się od słupa stanowiącego centralną strukturą schodów.

Kontakt:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]