Charakterystyka psychologicznych badań wysokościowych

Więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko Biała

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie odkrywaniem relacji prowadzonych pacjentów z otoczeniem. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w stosunku do osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy osobowościowe, inteligencji, temperamentalne. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr oraz aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji nikomu nie pomoże.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]