Co mają na celu psychologiczne badania operatorów maszyn?

Zleć badania operatorów Bielsko.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i naprawdę dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują również zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czy trzeba się ich bać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Liczy się rzetelność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w wypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w dość szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, koncentracji uwagi i widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w przypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]