Czym są badania psychologiczne kierowców?

Badania kierowców Bielsko Biała - usługi dla Ciebie

Na sytuację na drogach w szczególnym stopniu rzutują kwalifikacje obsługujących poruszające się po nich auta. Naprawdę istotne jest to w przypadku kierowców zawodowych – między innymi taksówkarzy czy kierowców TIR-ów oraz autobusów. W ich sytuacji ważne są tak kwalifikacje, jak i uwarunkowania psychologiczne. Z tego powodu przedstawiciele takich zawodów w myśl prawa muszą w odpowiednim terminie przechodzić badania psychologiczne kierowców. Dobrze zatem napisać na ten temat kilka zdań. Jak często muszą być przeprowadzane? Na czym polegają tego typu badania psychotechniczne? I, co najistotniejsze, jak możemy się do nich przygotować?

Badania psychotechniczne kierowców – jak przebiegają?

Badania kierowców powinny być przeprowadzane co pięć lat. Ta reguła nie obowiązuje jednak kierowców, którzy ukończyli pięćdziesiąt lat – powinni bowiem wykonywać je co trzydzieści miesięcy. Badania psychologiczne kierowców wykonywane są przez psychologa w odpowiedniej poradni, który w pierwszej kolejności przeprowadza badania charakterologiczne. Mają one formę konwersacji z badanym, w czasie której odpowiada on na zadania na temat zachowań w ekstremalnych przypadkach. Następna faza badań psychotechnicznych kierowców to test na inteligencję, zaś następnie przeprowadzane są testy na specjalnych urządzeniach, w czasie których sprawdzana jest podzielność koncentracji, postrzeganie prędkości, umiejętność szybkiego reagowania czy widzenie w ciemności.

Jak podnieść szansę w czasie badaniach psychotechnicznych kierowców?

Po ich przeprowadzeniu kierowca odbywa wizytę z psychologiem, który w jej trakcie powiadamia go, czy przeszedł badanie. Co ważne, powinniśmy wiedzieć, że nie dla wszystkich ich rezultaty okażą się pozytywne. Szanse na pomyślne zakończenie badań psychologicznych kierowców można jednak nieco podnieść. W jaki sposób? W sieci dostępne są różne opisy działania urządzeń, na których są wykonywane badania psychotechniczne – to doskonałe rozwiązanie, by wcześniej przekonać się, jak one funkcjonują.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]