Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Tutaj otrzymasz szczegółowe informacje na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na rynki z większości krajów świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze wykonują tysiące poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, iż online łatwo znaleźć darmowe narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obligatoryjne, np. jeżeli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak wstępnie obliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Okoliczności determinujące ostateczny koszt tłumaczenia

Na to ile ostatecznie zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańszy niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niemiecki, holenderski) czy romańskich (włoski, portugalski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy przygotować portfel na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Translacja artykułów medycznych, kontraktów handlowych lub prac akademickich kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej branży, ale też należytą wiedzę, by właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy wydatek?

Trzeba nadmienić, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. świadectwo urodzenia lub świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii bądź odpisu, a także przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, z kolei w przypadku potrzeby zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]