Kto musi wykonać badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne Bielsko Biała - dowiedz się więcej o tych usługach.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego rodzaju badaniom. Są one konieczne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Podczas badań ważny jest wiek osoby badanej, ponieważ kontrolowane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zazwyczaj przeprowadza się co 5 lat, ale jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]