Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Ostatnie lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia nauki lub zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]